Downloads

Indiensttreding
Bij het in dienst treden van de werknemer moet u op een aantal zaken letten. Om de werknemer op de juiste manier in de loonadministratie op te nemen ontvangen wij graag een getekende arbeidsovereenkomst of het Formulier nieuwe werknemer. Mail deze samen met het Loonheffingsformulier en toestemming gegevensverwerking naar ons.

 

Verlof rond de “geboorte van” & “zorg voor” kinderen.
Er bestaan meerdere verlofregelingen wanneer de werknemer een kind krijgt. Klik hier voor meer informatie over de diverse verlofregelingen.

 

Aanzegging
Denk aan tijdige aanzegging!
Aanzeggen is in feite niets anders dan de verplichting van de werkgever om zijn werknemer met een tijdelijk arbeidscontract schriftelijk te informeren of de werkgever het contract wel of niet gaat verlengen. Deze aanzegging moet uiterlijk één maand voor de einddatum van het arbeidscontract hebben plaatsgevonden. Houd hier rekening mee! Wij kunnen ondersteunen bij het opstellen van een aanzegging. Laat ons dan tijdig weten of het contract verlengd wordt. Gebruik bij een verlenging het formulier aanzegging voortzetting.

 

Uitdiensttreding
Als uw werknemer uit dienst treedt zijn er een aantal zaken waaraan u moet denken.

U kunt eenvoudig personeel uit dienst melden door hier te klikken. De ingevoerde gegevens worden automatisch aan ons doorgegeven.

 

Leaflets

  • Leaflet werknemerloket – In een persoonlijke omgeving heeft de werknemer toegang tot zijn salarisspecificaties, jaaropgaven en verlofrechten.  Declareren en verlofaanvragen behoort ook tot de mogelijkheden. Digitaliseer het personeelsdossier en stel bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst digitaal beschikbaar.
  • Leaflet verlof – gratis module voor het registreren van diverse soorten verlof.
  • Leaflet digitaal dossier – Wil je het personeelsdossiers digitaal en veilig opslaan, documenten met een druk op de knop genereren en digitaal documenten ondertekenen? Ontdek alle voordelen van digitale personeelsdossiers.

 

Infographic

  • Salarisspecificatie: Medewerkers ontvangen iedere periode een loonstrook waarop staat welk salaris op hun rekening gestort wordt. Op de loonstrook staan verschillende termen en cijfers die niet voor iedereen bekend zijn. Om de loonstrook te kunnen controleren is het wel handig om te begrijpen wat er staat. Daarom is er een infographic van de salarisspecificatie. Die kunt u hier downloaden.
  • Jaaropgave: Jaarlijks ontvangt een werknemer een jaaropgave. Maar wat staat er eigenlijk allemaal op de jaaropgave? Wat betekenen de begrippen? Dat leggen wij graag uit! De infographic van de jaaropgave kunt u hier downloaden.

 

Algemene voorwaarden
Op alle overeenkomsten tussen Alert SPD en de opdrachtgever zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

Bewaarovereenkomst
Deze bewaarovereenkomst betreft het faciliteren van een online platform ten behoeve van de fiscale bewaarplicht als bedoeld in artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Wijziging doorgeven:

Indiensttreding

Aanzegging voortzetting

Uitdiensttreding

 

 


Online offerte

Salarisstroken per medewerker per maand. Vraag online een vrijblijvende offerte aan!

 

Vraag online een offerte aan

Alert

Alert Salarisservice en PersoneelsDiensten ondersteunt MKB ondernemers met het complete pakket aan salarisservice en personeelsdiensten.

 

Alert

Alert Salarisservice en PersoneelsDiensten streeft er naar haar cliënten op juiste en adequate wijze te ondersteunen binnen ons werkgebied van salarisservice en personeelsdiensten met een team van ervaren gespecialiseerde en enthousiaste medewerkers.

Alert Salaris- en PersoneelsDiensten • Verlengde Hereweg 174 9722 AM Groningen • T 0594 511 695 • info@alertspd.nl

DisclaimerPrivacy • Vormgeving en Realisatie Reclamebureau RAM